HÜCRE DÖNGÜSÜ VE MİTOZ BÖLÜNME

Hücre bölünme-

lerinin İnterfaz adı verilen alt evrelerinde,

bir dizi olay meydana gelir.

İnterfaz ve mitoz bölünmenin içine girdiği

 bu olaylar dizisi hücre döngüsü

olarak adlandırılır.İnterfaz kendi arasında

G1,S ve G2 olmak üzere üç alt fazda

incelenir.Genetik replikasyon yani genetik maddenin

 çoğaltılmasından önce

bu üç evre meydana gelmektedir.Yukarıdaki şekilde

fazları göz önüne alır-

sak,hücre döngüsünde üç tane kontrol noktası vardır.

Bunlar;G1 kontrol

noktası,G2 kontrol noktası ve metafaz kontrol noktasıdır.

Şimdi bu döngüyü

incelemeye başlayalım.Dediğimiz gibi genetik replikasyondan

önce G1 evresi başlar.

G1 evresinde ribozomlar ve organeller iki katına çıkar.Genelde

hücrelerin tümü

G1 evresini geçip döngüye devam ederken,kas ve sinir hücreleri

 G1 evresinde tutuklu

kalırlar ve bölünme özelliklerini kaybederler.Bu tür hücrelerin

 tutuklu kaldığı

alt faza G0 fazı denir.G1 evresinde kontrol noktası vardır

.Ribozom ve diğer organeller

doğru bir şekilde iki katına çıkmışmı diye kontrol edilirler.

Bundan sonra gelen evre S evresidir.

S evresinde;organellerin iki katına çıkması devam eder ve ayrıca

yeni DNA sentezi bu

rada gerçekleşir.S evresinden sonra gelen G2 evresi vardır.

Bu evrede,buraya kadar

olan replikasyon işlemi ve mitoz bölünme başlangıçları tamamen ayrılır.

G2 evresinde bulunan G2 kontrol noktası replikasyon ve diğer

 olayların doğru bir

şekilde olup olmadığının kontrol edildiği yerdir.Eğer bu ana

 kadar gerçekleşen işlemler

eksik ise onarılması mümkündür ve başa dönülebilir.Bazı

 yapılan araştırmalarda

yetişkin bir insanın kalp kası hücrelerinin burada tutuklu

 kalabildiğini göstermiştir.

Bu safhalar bittikten sonra mitoz bölünmeye başlanılır.

Diğer başlık altında

anlatacağım mitoz bölünmede bir kontrol noktası daha

 vardır.Metafaz safhasında

bulunan bu nokta,profazda gerçekleşen olayları

kontrol eder.

İşte;interfaz ve mitoz bölünmenin ikisine birden hücre

 döngüsü denir.

Hücre bölünmesini kontrol eden maddelere siklin adı

 verilir.S-siklin

replikasyonu uyarır.M-siklin ise mitozun başlamasına yardım eder.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !